Текст песни Радха Раман дас - Чистих відданих стоп лотосних пил

  • Исполнитель: Радха Раман дас
  • Название песни: Чистих відданих стоп лотосних пил
  • Дата добавления: 01.10.2017 | 06:15:07
  • Просмотров: 386
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Чистих відданих стоп лотосних пил
Найкраще бхаджану сприя.
Служить вайшнавам – найвища сила,
Любові корінь ніжного ростка

Святі Екадаші і Джанмаштамі
Для бхакті – мати, я їм чітко слідую.
Ці дні – Сам Крішна, і досягнуть Його
Так легко можна просто їх шануючи.
Благословіння від Шрі Крішни
Отримать можна місця ігр відвідавши.

Разом із бхактами, які так дорогі
Для Шрі Чайтан’ї, я обійду всі місця,
Де стопи лотосні були присутні
Махапрабху серця мого володаря.

Коли мріданга так гарно грає,
Мене охоплюють щасливі почуття.
І моє серце в танок пірнає,
Коли кіртан для Шрі Чайтан’ї чую я.

А біля мурті Шрі Радхи-Крішни
Блаженство відчуваю нескінченне я,
І вивільняюсь з під влади майі,
Приймаючи Їх з вірою Махапрасад.

Мій дім для мене стає Голока,
Коли всі Шрі Шрі Радхі-Крішні служать в нім.
І в серці щастя таке глибоке,
Коли приймаю чаранамріту Богів.
Я бачу Ганги священні води,
Які із Господа стоп лотосних течуть.

На серці спокій, як бачу Туласі.
Вона, я знаю, радість Мадхаві несе.
А як їм шак, який любив так Гоура,
То відчуваю – я успішний над усе.

Бхакатівінод дуже радісно
Приймає, знаючи, що це - найвища ціль.
Все те, що служить Крішна бхаджану,
Щодня продовжує духовний поступ свій.

Перевод песни

Pure devoted feet of lotus dust
Bhajan is best served.
To serve the Vaisnavas - the highest power,
Love is the root of the tender grass

Saints Ekadashi and Janmazhtami
For bhakti - mother, I follow them clearly.
These days are Krishna Himself and will reach Him
So easy can just be their respecting.
Blessings from Sri Krishna
You can get the place of the game by visiting.

Together with the bhaktas that are so expensive
For Sri Caitanya, I will bypass all the places
Where the lotus feet were present
Mahaprabhu is the heart of my master.

When mridanga plays so well
I am covered by happy feelings.
And my heart dances in the dance
When I hear the kithan for Sri Caitanya.

And near the wall of Sri Radha-Krishna
I feel the bliss of the infinite
And I am released from Maya's power
Taking them with faith in Mahaprasad.

My house for me is Goloka
When all Sri Sri Radhi-Krishna are in it.
And in the heart of happiness is so deep,
When I accept the gods of the chariots.
I see the Ganges sacred water
Which of the Lord is a lot of lotus feet flowing.

At rest, I see Tulasi.
She knows Madhavi's joy.
And as for them, Shak, who loved Gore,
I feel - I'm successful over everything.

Bhakattivo is very happy
Accepts, knowing that this is the highest goal.
All that serves Krishna bhajana
Every day he continues his spiritual progress.

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Радха Раман дас >>>