Текст песни ТОНИ СТОРАРО и ДЖАМАЙКАТА - Най-добрата фирма

  • Просмотров: 299
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Има, има пари ...
Има и тузари ...
Има шампиони ...
Харчат милиони ... (х2)

(Хайде, ръцете горе!)

Шефът ми е егати пича ...
Шефът ми всеки го обича ...
Шефът с кеф заплати плаща ...
Няма друга фирма като наш'та ...

Наш'та фирма е номер 1 ...
Оборотна и не е на лизинг ...

Данъчните кефят ни се здраво ...
А от мои редовно имате право ...

Най-добрата фирма ...
Най-добрата фирма ... наш'та е ...

Най-добрата фирма ... /х2/
Първи номер ние сме ...
Нашата фирма, нашите момичета са номер 1 ...
Най-добрата фирма /х2/
Първи номер ние сме ...

Точни момчета са колегите ...
Да не ви разправям за колежките ...
Очите ни са по-близки ...
И по-красиви са от всички миски ...

На Ненчо фирмата е номер 1 ...
Оборотна и не е на лизинг ...

Данъчните кефят ни се здраво ...
А от мои редовно имате право ...
Най-добрата фирма ... /х2/
Наш'та е ...

Най-добрата фирма ... /х2/
Първи номер ние сме ...
Нашата фирма, нашите момичета са номер 1 ...

Най-добрата фирма ... /х2/
Първи номер ние сме ...

Таз' година ще направя аз ...
После мила ще те гоня аз ... (х2)

Ле-лей лелелей ... /х3/
Най-добрата фирма ние сме ....
Ле-лей лелелей ... /х3/
Най-добрата фирма ние сме ...

Перевод песни

There is, there is money ...
There are also t ...
There are champions ...
Hundreds of millions ... (x2)

(Come on, your hands up!)

My boss is a dude ...
My boss everyone loves him ...
The boss wins pay ...
There is no other company like ours ...

Our company is number 1 ...
Turntable and not leased ...

Taxes are tight ...
And from my regular you are entitled ...

The best firm ...
The best company ... ours is ...

The best company ... / x2 /
First number we are ...
Our company, our girls are number 1 ...
The Best Company / x2 /
First number we are ...

Exact guys are colleagues ...
Do not tell you about colleagues ...
Our eyes are closer ...
And more beautiful than all the mice ...

On Nencho the company is number 1 ...
Turntable and not leased ...

Taxes are tight ...
And from my regular you are entitled ...
The best company ... / x2 /
Ours is ...

The best company ... / x2 /
First number we are ...
Our company, our girls are number 1 ...

The best company ... / x2 /
First number we are ...

This year I will do ...
Then I'll chase you down ... (x2)

Le-ley lelele ... / х3 /
The best company we are ....
Le-ley lelele ... / х3 /
The best company we are ...

Смотрите также:

Все тексты ТОНИ СТОРАРО и ДЖАМАЙКАТА >>>