Текст песни Танцы Народов Мира - Беларуская Лявоніха

  • Исполнитель: Танцы Народов Мира
  • Название песни: Беларуская Лявоніха
  • Дата добавления: 26.09.2017 | 23:15:02
  • Просмотров: 512
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

А Лявоніху Лявон палюбіў,
Лявонісе чаравічкі купіў;
Лявоніха, душа ласкавая,
Чаравічкамі палясківала.

Як я молада ў матулькі жыла,
Як вішэнька у садочку цвіла,
Цвіла, цвіла да пацвітывала,
З малайцамі ды пагулівала.

Ой, Лявоніха, Лявоніха мая,
Ты такою прыгажуняй не была.
Як збяромся мы у свята пагуляць,
Нам Лявоніхі свёй не пазнаць.

Ах Лявоніха, Лявоніха мая,
Ты сягоння, нібы ружа, расцвіла, -
Расцвіла буйнымі кветкамі
З добрым мужам д і дзеткамі.

Ой, згубіла мяне мамачка мая,
Што за цябе мяне замуж аддала,
Ой, чаму-ж цябе пярун не забіў,
Як ты мяне маладую палюбіў.

Лявоніха, Лявоніха мая!
Нехай цябе любіць чорт, ды не я,
А дзе-ж тыя кавалёчкі жывуць,
Што новыя тапарочкі куюць?

Куюць, куюць ды пазванываюць,
Нашых дзевачак падманываюць.
Куюць, куюць ды пазванываюць,
Нашых дзевачак падманываюць.

Ай, Лявоніха, Лявоніха мая,
Несалёную капусту дала,
А Лявона ды і орт не бярэць:
Несалёную капусту жарэць.

А Лявоніха не жонка была,
Нямытую мне кашульку дала,
Нямытую, некачаную.
У суседа пазычаную.

Перевод песни

A Levonihu Levon loved,
Lyavonise bought the shoe;
Lyavoniha soul affectionate,
Palyaskivala shoes.

As I lived in young matulki,
As in the garden blossomed vishenka,
Bloomed, blossomed to patsvityvala,
With the lads and pagulivala.

Oh, Lyavoniha May Lyavoniha
You're such a beautiful woman was not.
As we gather in the holiday walk,
We Lyavoniha svoy not know.

Ah Lyavoniha May Lyavoniha
You are now like a rose blossom -
Large flowers bloomed
With good husband d and babies.

Oh, I lost my mommy
What gave me to marry you,
Oh, why did you kill the thunder,
How you loved me young.

Lyavoniha my Lyavoniha!
Let them love you hell, I do not,
And where are those kavalochki live,
What new taparochki forge?

Forge, forge yes pazvanyvayuts,
Our Dzevachak padmanyvayuts.
Forge, forge yes pazvanyvayuts,
Our Dzevachak padmanyvayuts.

Oh, Lyavoniha May Lyavoniha
Unsalted cabbage gave,
A Leon and the unit vector NOT take:
Unsalted cabbage zharets.

A Lyavoniha was not married,
Unwashed shirt gave me,
Unwashed, nekachanuyu.
I borrowed a neighbor.

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Танцы Народов Мира >>>