Текст песни Емил Димитров - Писмо до мама

  • Исполнитель: Емил Димитров
  • Название песни: Писмо до мама
  • Дата добавления: 13.02.2020 | 07:28:03
  • Просмотров: 92
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Припев:
Каква невеста си била ти, мамо, мила мамо,
как светнал, светнал младоженческият двор,
когато те извели на хармана, мила мамо,
за твойто първо сватбено хоро.

Какви коси, едничка ли девойка,
въздишала на моминският праг,
да метне като житена ръкойка
таквиз коси до момъка си драг,
а те преливали се буйно или плахо.
Години, мамо, има от тогаз
и три деца с косите ти играха,
с тях играх в люлката и аз.

Припев:..(х2)

В такива дни, аз плахото селяче,
поисках за гимназия пари,
а ти над нашата бедност да поплачеш,
зад кладенеца привечер се скри.
На заранта прегърбена и жалка
с отрязани коси, с подпухнали очи,
прегърна ме и каза: "Препечелих малко,
вземи, вземи парите, сине, и учи!".

Припев:..(х2)

Сега са други врема и друг просторът,
пораснах, учих, ето ме сега!
Здрависват ме с любов добрите хора
и ненавижда, мрази ме врагът.
Едва ли,ала ще успея, мамо,
как няма да успее твоя син,
пред който, като неплатен, огромен данък,
лежат продадените, майчини коси.

Припев:..(х2)

О, мила мамо! О, мамо, мила мамо! О, мила, мила мамо!

Перевод песни

Chorus:
What a bride you were, Mom, dear Mom,
how the bride's yard lit up,
when they brought you out to the poop, dear mom,
for your first wedding choir.

What kind of hair, a single girl,
sigh on the girl's doorstep,
to throw like a grain hand
snooze hair to your boy dear,
and they were overflowing with fury or timidity.
Years, Mom, since then
and three kids with your hair playing,
I played with them in the cradle.

Chorus: .. (x2)

On those days, I am the timid peasant,
I wanted money for high school,
and you cry over our poverty,
he hid behind the well in the evening.
In the mornings, pity is bent
with cut hair, puffy eyes,
he hugged me and said, "I baked a little,
take it, take the money, son, and study! ".

Chorus: .. (x2)

Now there are other times and another space,
I grew up, I studied, here I am now!
Love me good people
and he hates, the enemy hates me.
Hardly, but I will succeed, Mom,
how will your son fail
before which, as an unpaid, huge tax,
lie the sold, maternal hair.

Chorus: .. (x2)

Oh, dear mom! Oh, Mom, dear Mom! Oh, dear, dear mom!

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Емил Димитров >>>