Текст песни За думите 2014-02-03 BNR BOTEV - За разликите между чатенето и говоренето.

  • Исполнитель: За думите 2014-02-03 BNR BOTEV
  • Название песни: За разликите между чатенето и говоренето.
  • Дата добавления: 10.12.2017 | 19:15:08
  • Просмотров: 263
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

• За разликите между чатенето и говоренето.
Откриваме ги най-вече, когато се опитаме да завържем разговор с представител на „електронното” поколение или се заслушаме в речта на най-младите. Освен че ще чуем думи, които нищо не ни говорят, ще установим, че потокът на речта е накъсан и нелогичен от гледна точка на книжовната реч. Може ли да се говори за дълбоки промени в речта на младите под влияние на електронната комуникация питам докторантите в Катедрата по реторика на СУ Десислава Стоичкова, Ростислав Давидов и Силвия Димитрова.
• Езикови справки по радиото - „80-годишнината” или „80-ата годишнина”.
• Забравете тази дума - от коя особено дразнеща дума или израз можем да се лишим и с какво да я заменим - предлагате вие, уважаеми слушатели.
• Всичко за образованието - да се научим да мислим.

Перевод песни

• About the differences between chatting and speaking.
We find them mostly when we try to make a conversation with a representative of the "electronic" generation or listen to the youngest speakers. Apart from hearing words that do not speak to us, we will find that the flow of speech is torn and illogical in terms of literary speech. Can we talk about profound changes in young people's speech under the influence of electronic communication? I ask the PhD students in the Department of Rhetoric of Sofia University Desislava Stoichkova, Rostislav Davidov and Silvia Dimitrova.
• Language reports on the radio - "80th Anniversary" or "80th Anniversary".
• Forget this word - from which particularly irritating word or expression we can deprive and what to replace it - offer you, dear listeners.
• Everything about education - learning to think.

Все тексты За думите 2014-02-03 BNR BOTEV >>>