Текст песни ОЕ - друг

  • Исполнитель: ОЕ
  • Название песни: друг
  • Дата добавления: 09.12.2017 | 16:15:05
  • Просмотров: 451
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Я к би колись
Сказала ти мені
Стати твоім човном,
Я к би колись, то
Взяв я тебе, і на волю поплив
Я к би колись
Сказала ти мені
Стати тінью в ночі,
Як би колись,
Сказав я б не спав,
За тобою ходив
Тайною жив би я,
Буду завди
ти так і знай,
другом твоїм,
ну і нехай (2х)
Якби колись сказала ти мені
Стати твоїм човном,
Якби колись, то взяв би я тебе
І на волю поплив...
Якби колись сказала ти мені
Стати тінню вночі,
Якби колись сказала, я б не спав –
За тобою ходив, тайною жив би я...
Приспів:
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм...
Якби колись сказала ти мені
Стати твоїм човном,
Якби колись, то взяв би я тебе
І на волю поплив!
Якби тоді сказала ти мені
Стати тінню вночі,
Якби тоді сказала, я б не спав,
За тобою ходив, тайною жив би я!
Приспів (2):
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!
Якби колись дозволила мені
Стати твоїм вином...
Якби колись дозволила мені
Стати тілом твоїм...
Якби хоч раз сказала ти мені
Стати твоїм вином!!!
Якби дозволила мені,
Я б твою до країв душу споїв...
Собою!
Приспів:
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм...
(Програш)
Хочу тебе!!! Ти так і знай –
Хоч би на мить... Ну, і нехай...

Я к би колись
Сказала ти мені
Стати твоім човном,
Я к би колись, то
Взяв я тебе,
I на волю поплив
Я к би колись
Сказала ти мені
Стати тінью в ночі,
Як би колись,
Сказав я б не спав,
За тобою ходив
Тайною жив би я,

Буду завди ти так і знай,
другом твоїм, ну і нехай
Буду завди ти так і знай,
другом твоїм, ну і нехай

Як би колись
Сказала ти мені
Стати твоїм човном,
Як би колись,
То взяв я б тебе
І на волю поплив
Як би тоді,
Сказала ти мені
Стати тінью в ночі,
Я би тоді сказав
Я б не спав
За тобою ходив,
Тайною жив би я

Буду завди, ти так і знай,
Другом твоїм, ну і нехай
Буду завди, ти так і знай,
Другом твоїм, ну і нехай

Як би колись, дозволила б мені
Стати твоїм вином
Як би колись, дозволила б мені
Стати тілом твоїм
Як би хочаб сказала б ти мені
Стати твоїм вином
Як би дозволила б мені
Я б допив до країв с тобою
Душу споїв собою

Буду завжди, ти так і знай
Другом твоїм, ну і нехай
Буду завжди, ти так і знай
Другом твоїм, ну і нехай

Хочу тебе, ти так і знаю
Хоч би на мич, ну і нехай

Если бы однажды
Сказала бы ты мне
Стать твоим челном,
Если бы однажды
Тогда я б взял тебя
И на волю поплыл.
Если бы однажды
Сказала бы ты мне
Стать тенью в ночи,
Если бы однажды
Сказала бы ты мне, я б не спал
За тобою б ходил,
Тайною жил бы я

Буду всегда, ты так и знай
Другом твоим, ну и пусть
Буду всегда, ты так и знай
Другом твоим, ну и пусть

Если бы однажды
Сказала бы ты мне
Стать твоим челном,
Если бы однажды
Тогда я б взял тебя
И на волю поплыл.
Если бы тогда
Сказала бы ты мне
Стать тенью в ночи,
Если бы тогда сказала бы ты мне
Я б не спал
За тобою б ходил,
Тайною жил бы я

Буду всегда, ты так и знай
Другом твоим, ну и пусть
Буду всегда, ты так и знай
Другом твоим, ну и пусть

Если бы однажды, позволила бы мне, стать твоим вином,
Если бы однажды, позволила бы мне, стать телом твоим.
Если бы хоть раз, сказала бы ты мне, стать твоим вином.
Если бы позволила мне,
Я б тобою до краев,
Душу наполнил собою.

Буду всегда, ты так и знай
Другом твоим, ну и пусть
Буду всегда, ты так и знай
Другом твоим, ну и пусть

Хочу тебя, ты так и знай,
Хоть бы на миг, ну и пусть

Перевод песни

I'll be once
You told me
Become your boat
I'll be sometime, then
I took you and swallowed the will
I'll be once
You told me
Become a shadow in the night
As if ever
Saying I would not sleep
I walked for you
I would live secretly
I'll be fine
you know
your friend
well and let (2x)
If you once told me
Become your boat
If ever, then I would take you
And I got into the will ...
If you once told me
Become a shadow at night
If I had once said I would not sleep -
I walked for you, I would live a secret ...
Chorus:
I will always - you know it -
Your friend! Well, and let it!
I will always - you know it -
Your friend ...
If you once told me
Become your boat
If ever, then I would take you
And I swam to freedom!
If you had told me then
Become a shadow at night
If he had said then I would not sleep
I walked for you, I would live a secret!
Chorus (2):
I will always - you know it -
Your friend! Well, and let it!
I will always - you know it -
Your friend! Well, and let it!
If I ever allowed me
Become your wine ...
If I ever allowed me
Become your body ...
If you had told me at least once
Become your wine !!!
If it allowed me
I would sing to yours to the ends of my soul ...
By yourself!
Chorus:
I will always - you know it -
Your friend! Well, and let it!
I will always - you know it -
Your friend ...
(Loss)
I want you !!! You know -
At least for a moment ... Well, and let ...

I'll be once
You told me
Become your boat
I'll be sometime, then
I took you
I volunteered
I'll be once
You told me
Become a shadow in the night
As if ever
Saying I would not sleep
I walked for you
I would live secretly

I'll be sure you know
your friend, well, let it be
I'll be sure you know
your friend, well, let it be

How would it ever be?
You told me
Become your boat
As if ever
I would take it to you
And I got into the will
As if
You told me
Become a shadow in the night
I would say then
I would not sleep
After you walked
I would live secretly

I'll be at risk, you know,
Let's be your friend, well
I'll be at risk, you know,
Let's be your friend, well

As if ever, would allow me
Become your wine
As if ever, would allow me
Become your body
How would you say to me
Become your wine
As it would allow me
I would finish the edges with you
I was singing my soul

I'll always know you
Let's be your friend, well
I'll always know you
Let's be your friend, well

I want you, you know it
At least for a moment, well, let it

If only once
You would tell me
Become your bus
If only once
Then I would take you
And I floated to the will.
If only once
You would tell me
Become a shadow in the night
If only once
You would tell me I would not sleep
I would go after you
I would be a secret life

I'll always know you
Let's be your friend, well
I'll always know you
Let's be your friend, well

If only once
You would tell me
Become your bus
If only once
Then I would take you
And I floated to the will.
If it were then
You would tell me
Become a shadow in the night
If you would say then to me
I would not sleep
I would go after you
I would be a secret life

I'll always know you
Let's be your friend, well
I'll always know you
Let's be your friend, well

If only one day would allow me to become your wine,
If only one day would allow me to become your body.
If at least once, you would say, become your wine.
If only allowed me
I'll get you to the brink
I filled my soul with myself.

I'll always know you
Let's be your friend, well
I'll always know you
Let's be your friend, well

I want you, you know it
At least for a moment, well, let it be

Смотрите также:

Все тексты ОЕ >>>