Текст песни Українські стрілецькі та повстанські пісні - Заквітали дівчатонька

  • Просмотров: 17
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Заквітчали дівчатонька
Стрільцеви могилу –
Замість мали заквітчати
Стрілецькую милу.

Невисокий хрест з берези
Заплели віночком –
Замість мали заплітати
Косу барвіночком.

І пісочком висипали
Стежечку довкола –
Замість мали постелити
Рушник до престола.

Схилилися дві берези
Наліво й направо,
А на вітях вітер грає
Про стрілецьку славу.

Появу пісні-присвяти зумовила геройська смерть у бою за гору Лисоня підхорунжого 3 сотні УСС, уродженця с. Дзвиняч Чортківського пов. (тепер Заліщицького р-ну Тернопільської обл.) Василя Мальованого (1894-1916), похованого під Вільхівцем (тепер Бережанського р-ну Тернопільської обл.).
У головних боях 2-4 вересня 1916 р. біля с. Потутори над річкою Ценівкою, відомих як бої на Лисоні, усусуси втратили більше половини бойового складу, в основному серед старшин і підстаршин. Новостворена пісня стала своєрідним пам’ятником сотням жертв, що життям довели вірність обов’язку та глибокому почуттю національної честі. Вона, як і "Видиш, брате мій", за визначенням автора, виконувала функцію похоронної пісні. До того ж органічна близькість із поетикою народних пісень та елегійна мелодія, очевидно, посприяли значному поширенню.

Перевод песни

The little girl bloomed
Sagittarius Tomb -
Instead, they had to blossom
Shooting soap.

Low cross from birch
Wreath -
Instead, they had to knit
The braid is a periwinkle.

And they poured sand
The path around -
Instead, they had to lay down
Towel to the throne.

Two birches sloped
Left and right,
And on the branches the wind plays
About shooting glory.

The emergence of the song-dedication was caused by the heroic death in the battle for Mount Lyson Podhorunho 3 hundred USS, a native of the village. Bell Tower of Chortkiv (now Zalishchytskyi district of Ternopil region) Vasily Malyovany (1894-1916), buried near Vilhivtsi (now Berezhany district of Ternopil region).
In the main battles September 2-4, 1916 near the village. The fighters over the Tsenovka River, known as the battles in Lyson, lost more than half of the battlefield, mainly among the elders and sub-elders. The newly created song has become a monument to the hundreds of victims who have proven to be true to their duty and a deep sense of national honor. She, like "You see, my brother", by definition, served as a funeral song. In addition, the organic affinity with the poetry of folk songs and the elegant melody, apparently, contributed to a considerable spread.

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Українські стрілецькі та повстанські пісні >>>