Текст песни Владимир Иванов - Ф1ылъэгъуныгъэ

  • Исполнитель: Владимир Иванов
  • Название песни: Ф1ылъэгъуныгъэ
  • Дата добавления: 27.01.2018 | 01:15:09
  • Просмотров: 11708
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Ежьу:
Ф1ылъэгъуныгъэр щымы1амэ,
Мы дунейшхуэр мыгъэгъэнт.
Ар ц1ыхухэм я гум имылъамэ,
Ц1ыху насыпыф1и щымы1энт.
1.
И лъабжьэр щ1ылъэм хэмытамэ,
Жыгышхуэр сытым щ1и1ыгъэнт?
Дыгъэшхуэр уэгум имытамэ,
Гуф1эгъуэр сытым хуэгъэгъэнт?
2.
Жьапщэр къыкъуээурэ къыхитхъамэ,
И къуэпсыр щ1ылъэм хэк1уэдэнт.
Е ар гу бамп1эм зэгуитхъамэ,
И щхьэк1эр гъатхэм мыгъэгъэнт.
3.
Уи лъэгъуныгъэр мы си гъащ1эм,
Дыгъэу сыт щыгъуи щхьэщытащ.
Къыпэлъэщынтэкъым си гъащ1эм,
Борэни жьапщи зэхыхьам.

Перевод песни

Ezhyu:
Ф1ылъэгууныгъэр щымы1аме,
We are duneishhuer mogyegant.
Ar tsykhuhem i gum imilyam,
The color of the embankment and the brush.
1.
And Labzhaer schyylam haemytame,
Zhygyshuer full of nuts?
Dygueshuer uegum imitame,
Guf1eguer is full of hueggegent?
2.
Zhyapshchar kykyueueure kyhitkhamame,
And kyupsyr nykylem hek-day-date.
E argu bampem zeguithame,
And shhyekter ghatham mogyegent.
3.
We are the lyagunyger,
Dygueu is full of schygyoui schyeshishtash.
Kyyepeleschyntecim si gashal,
Boreni zhapshchi zehyhyam.

Смотрите также:

Все тексты Владимир Иванов >>>