Текст песни Епизод - Аспарух

  • Исполнитель: Епизод
  • Название песни: Аспарух
  • Дата добавления: 15.10.2017 | 15:15:04
  • Просмотров: 496
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни


Ето я земята, сякаш Бог,
Всесилния владетел на Небето,
я даде на народа ми в Оброк,
след дългите страдания,
И ето – аз вземам шепа пръст на свойта длан.

Аз влизам в бой с великата империя,
За правото да бъда твой земя
Като изгубен бащин край намерена
По волята на Тангра и рода

Как дирих те през пясъчни пустини,
През речни прагове и равна степ,
как с парещата жажда за Родина,
прегазих Дунав и целунах теб

Петима бяхме синове-орли,
От царственото семе на Кубрат,
Преди смъртта си, татко ни закле, да се държим задружни брат до брата,
За да не скърши буря нашите криле

Аз прогласявам новата държава
Със знамето забодено в пръстта,
На падналите в тая битка – слава!
На живите – венецът на честта.

Преведох през пустинята народа
През дързък нрав на чуми и стрели
Кубрате, татко мой, стани от гроба,
да видиш как духът ми дава плод.

Заклевам се, в тривързения ремък,
във всяко късче българска трева,
Земята си от Бога и от кремък,
Ще браня с острието на гнева

Заклевам се, да бъда твой, земя!

Перевод песни

Here is the earth, as if God,
The all-powerful ruler of Heaven,
gave it to my people in Obrok,
after the long suffering,
Here I am - I take a handful of finger on my palm.

I am entering the battle with the great empire,
The right to be your land
As a lost father's found
By the will of Tangra and the clan

How I traveled through sandy deserts,
Through river thresholds and flat steppe,
how with the burning thirst for Rodina,
I went over the Danube and kissed you

We were five sons-eagles,
From the royal seed of Kubrat,
Before his death, Dad swore to us, to be a brother to a brother,
In order not to storm our wings

I proclaim the new state
With the flag in the dirt,
To the fallen in this battle - glory!
The living - the crown of honor.

I have transgressed the wilderness through the wilderness
Through the boldness of plagues and arrows
Dude, my dad, get up from the grave,
to see how the spirit gives me fruit.

I swear, in my three-
in every piece of Bulgarian grass,
Your land from God and from flint,
I will defend myself with the edge of anger

I swear to be yours, land!

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Епизод >>>