Текст песни Епизод - Българският Бог

  • Исполнитель: Епизод
  • Название песни: Българският Бог
  • Дата добавления: 15.10.2017 | 15:15:07
  • Просмотров: 644
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Припев:
Той жив е, жив е българският бог. Той нас
в най-мрачни векове oпази.
и днес той бди въз наште съдбини.
жив е българският бог.

1.
Тревожни дни, велики дни!
Прекарвал ли е друг народ такива?
Триумфи, слава! – а сърцата ни
змия гризе, отрова в тях излива.
И хищни птици яростно кълват
меса ни живи, кръв струи от рани...
Затуй ли нашите свети герои мряха-
да бъдем грабени, разкъсвани, обрани ?
Българио, треперя с твоя гнев!

Припев: (x2)

2.
И днес той бди над нас, невидим страж
народен, и не ще да ни остави.
О, жив е, жив е българският богът наш
велик за нас, той чудеса ще прави.
И пак ще полетим ! И по-висок
ще бъде полетът ни нов свободен
защото жив е, жив е българският бог!
и брани нас от сили преизподни!
Българио, треперя с твоя гнев!

Припев: (x3)

Перевод песни

Chorus:
He lives, the Bulgarian god is alive. He's us
in the darkest ages.
and today he watches our judgments.
the Bulgarian god is alive.

1.
Worry days, great days!
Has any other people been there?
Triumph, glory! - and our hearts
snake grizzled, poison pours in them.
And birds of prey furiously peck
our meat alive, blood jets of wounds ...
Why did our holy heroes die-
to be robbed, ripped, hacked?
Bulgaro, I'm shaking with your anger!

Chorus: (x2)

2.
Even today he watches over us, an invisible guard
people, and will not leave us.
Oh, alive, the Bulgarian god is alive
great for us, he will do miracles.
And we'll fly again! And higher
our flight will be new free
because it is alive, the Bulgarian god is alive!
and defend us from the forces of destruction!
Bulgaro, I'm shaking with your anger!

Chorus: (x3)

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Епизод >>>