Текст песни Епизод - Борба

  • Исполнитель: Епизод
  • Название песни: Борба
  • Дата добавления: 15.10.2017 | 15:15:05
  • Просмотров: 444
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

В тъги, в неволи младост минава,
кръвта се ядно в жили вълнува,
погледът мрачен, умът не види
добро ли, зло ли насреща иде...
На душа лежат спомени тежки,
злобна ги памет често повтаря,
в гърди ни любов, ни капка вяра,
нито надежда от сън мъртвешки
да можеш свестен човек да събудиш!

Свестните у нас считат за луди,
глупакът вредом всеки почита:
"Богат е" - казва, пък го не пита
колко е души изгорил живи
беззащитни колко той е ограбил
и пред олтара Бога измамил
с молитви, с клетви, с думи лъжливи.
И на обществен тоя мъчител
и поп, и черква с вяра слугуват!

Светът, привикнал хомот да влачи
тиранство и зло и до днес тачи:
тежка желязна ръка целува,
лъжливи уста слуша със вяра:
мълчи, моли се, кога те бият,
кожата да ти одере звярът
и кръвта ти змии да изпият -
на Бога само ти се надявай:
Бог не наказва когото мрази...

Перевод песни

The sadness, the woes of youth pass,
the blood gets angry in the thrills excites,
the look dark, the mind does not see
good, do evil come to come ...
In the soul are memories heavy,
malicious memory them often repeated,
in our breasts love, not a drop of faith,
nor the hope of a dead man's sleep
to be able to wake up a good man!

The sisters in our country consider themselves crazy,
the fool is detrimental to everyone:
"Rich," he says, but he does not ask
how many souls burned alive
defenseless how much he has robbed
and before the altar God deceived
with prayers, with oaths, with false words.
And to the public this torturer
and pop, and church with faith serve!

The world accustomed to a yoke to drag
tyranny and evil still to this day:
heavy iron hand kisses,
False mouth listens with faith:
keep silent, pray, when they beat you,
the skin beautify your beast
and your blood sip to drink -
God only hope you:
God does not punish whom he hates ...

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Епизод >>>