Текст песни Епизод - Към брат си

  • Исполнитель: Епизод
  • Название песни: Към брат си
  • Дата добавления: 15.10.2017 | 15:15:09
  • Просмотров: 355
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Христо Ботев - Към брата си

Тежко, брате, се живее
между глупци неразбрани;
душата ми в огън тлее,
сърцето ми в люти рани.

Отечество мило любя,
неговият завет пазя;
но себе си, брате, губя,
тия глупци като мразя.

Мечти мрачни, мисли бурни
са разпалили душа млада;
ах, ръка си кой ще турне
на туй сърце, дето страда?

Никой, никой! То не знае
нито радост, ни свобода;
а безумно как играе
в отзив на плач из народа!

Често, брате, скришом плача
над народен гроб печален;
но, кажи ми, що да тача
в тоя мъртъв свят коварен?

Нищо, нищо! Отзив няма
на глас искрен, благороден,
пък и твойта й душа няма
на глас божий - плач народен!

Перевод песни

Hristo Botev - To his brother

Heavily, brother, he lives
between fools misunderstood;
my soul in the heat smolder,
my heart in hot wounds.

Fatherland loves me lovingly,
his covenant I keep;
but myself, brother, I lose,
these fools like I hate.

Dreams gloomy, thoughts stormy
they have kindled a young soul;
ah, your hand who will tour
to that heart that suffers?

No one, no one! He does not know
nor joy, nor freedom;
but foolishly how he plays
in response to weeping in the crowd!

Often, brother, I cry cryly
over a people's grave sad;
but tell me what to pay
in this dead world subtle?

Nothing! There is no review
in a sincere voice, noble,
and your soul is gone
the voice of God - the cry of the people!

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Епизод >>>