Текст песни Епизод - Молете се

  • Исполнитель: Епизод
  • Название песни: Молете се
  • Дата добавления: 15.10.2017 | 15:15:10
  • Просмотров: 301
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

О, хора, що след нас сте се родили,
не ни упреквайте със думи зли -
ако към нас доброто сте проявили,
над Вас самите Бог ще се смили.
Висим петима, виждате, нали:
плътта на всекиго била е драга
но ето я - вони и се разлага
и всяка кост във пепел се руши,
да се присмеете не се полага,
молете се за нашите души!

Говорим ви като на братя мили,
не ни презирайте, че сме били
осъдени. Души с различни сили
се раждат. Има и цветя с бодли.
Пази ни Боже с мощта си блага,
че адът, който паст към нас протяга
да ни погуби може щом реши,
насмешка в думи никой да не влага,
не е виновен мъртвият бродяга,
молете се за нашите души!

Отдавна дъждове са ни измили;
гори ни зной, когато не вали;
а врани бяха клюнове забили
във нашите очи като стрели,
Да седнем няма как -
безспирно ни люлее и налага
фъртуната със ледена тояга;
останахме без вежди и уши,
ала не ни оплювайте веднага,
молете се за нашите души!

Перевод песни

Oh, people you were born after us,
do not blame us for evil words -
if you have done good to us,
God Himself will have mercy on you.
We have five, you see, right:
the flesh of everybody is a dredge
but here it is and it decomposes
and every bone in ashes is broken,
to laugh is not done,
pray for our souls!

We speak to you as brothers mercifully,
do not despise us for being
convicted. Souls of different powers
are born. There are also flowers with thorns.
Keep us God with your might,
that the hell that is pouring to us is stretching out
to destroy us may he decide,
to mourn in words no one dares,
the dead roach is not to blame,
pray for our souls!

Long rains have washed us;
it burns us when it does not rain;
and crows were beaten
in our eyes like arrows,
To sit down is not how -
constantly swinging and imposing
the fern with an ice stick;
we remained without eyebrows and ears,
but do not swallow us immediately,
pray for our souls!

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Епизод >>>