Текст песни Епизод - На прощаване

  • Исполнитель: Епизод
  • Название песни: На прощаване
  • Дата добавления: 15.10.2017 | 15:15:04
  • Просмотров: 293
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах азе хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!
Но кълни, майко, проклинай
таз робска черна прокуда,
дето нас млади пропъди
по тази тежка чужбина -
да ходим да се скитаме
немили, клети, недраги! | 2
На моите братя ти кажи
Да ми найдат пушката,
пушката, майко, сабята,
и дето срещнат душманин
със крушуми да го поздравят,
а пък със сабя помилват... | 2
Кажи им, майко, да помнят,
да помня мене да търсят
по скали и по орляци...
И кога, майко, пораснат,
като брата си ще станат -
силно да любят и мразят | 2
Пътят е страшен, но славен;
аз може млад да зигина...
Но... стига ми тая награда
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода...

Перевод песни

Do not cry, mother, do not worry,
that I became a haidutin,
haidutin, mother, rebel,
I have forsaken you
for first child to pity!
But swear, mother, curse
this slave black ouster,
where we young prophesy
on this grave overseas -
to go wandering
Deaths, Abstentions! | 2
My brothers tell you
Let me ride my rifle,
rifle, mother, sword,
and when they encounter a showerman
with pots to congratulate him,
and with a sword pardon ... 2
Tell them, Mother, to remember,
to remember me to seek
on rocks and by beggars ...
And when, mother, grow up,
as their brother will be -
to love and hate 2
The road is terrible, but glorious;
i can young to ziggin ...
But ... this is my prize
let the people say,
the poor man died for righteousness,
for righteousness and for freedom ...

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Епизод >>>