Текст песни Зміцер Вайцюшкевіч - Магутны Божа

  • Просмотров: 495
  • 0 чел. считают текст песни верным
  • 0 чел. считают текст песни неверным

Текст песни

З часоў Другой Сусьветнай вайны, падзеі якой стымулявалі беларускае нацыянальнае адраджэньне, паўсюдна гучыць поруч з гімнам БНР беларускі духоўны гімн «Магутны Божа». Гэта знакаміты верш Натальлі Арсеньневай (музыка М.Равенскага). Надзвычай велічная ўзьнёслая і ўрачыстая мелёдыя і зьмест гімна гучаць паўсюдна, дзе ладзяцца беларускія нацыянальна-культурныя мерапрыемствы. Прытым часта ўсё пачынаецца дзяржаўным гімнам БНР, а заканчваецца духоўным гімнам нацыі - «Магутны Божа».

Магутны Божа! Ўладар сусьветаў,
Вялiкiх сонцаў i сэрц малых!
Над Беларусяй, цiхай i ветлай,
Рассып праменьне свае хвалы.

Дай спор ў працы, будзённай, шэрай,
На хлеб штодзённы, на родны край,
Павагу, сiлу i велiч веры
У нашу праўду, у прышласьць - дай!

Дай урадлiвасьць жытнёвым нiвам,
Учынкам нашым пашлi ўмалот!
Зрабi магутнай, зрабi шчасьлiвай
Краiну нашу i наш народ!

Перевод песни

Since the Second World War, the events that spurred the Belarusian national revival, everywhere sounds along with the anthem of the BNR Belarusian hymn "Mighty God". This famous poem Natali Arsenevoy (M.Ravenskogo music). Extremely majestic and sublime and solemn hymn melodyya content sound everywhere, where are held the Belarusian national cultural events. Though often it starts the national anthem of the BNR, and ends with a spiritual hymn of the nation - "Mighty God".

My God! Lord of the Worlds,
More sun i heart kids!
Over Belarus, quiet i friendly,
Scattering rays of his praise.

Give a dispute at work, everyday, gray,
Daily bread, to the native land,
Respect, i force the greatness of faith
In our truth, to the future - give!

Give uradlivasts wheat nivam,
We send umolote our act!
Make powerful, done safely
Our country, our people i!

Официальное видео

Смотрите также:

Все тексты Зміцер Вайцюшкевіч >>>